Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 september 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. A. van Kralingen - Ridderkerk
Thema:
Schriftlezing: Genesis 25 vers 19 - 34
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor Libië en Marokko via de ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 vers 1 en 5
Psalm
105 vers 1
Psalm
105 vers 3 en 24
WeerklankLied
237 vers 1, 2 en 3
Psalm
27 vers 5 en 7
Psalm
111 vers 3