Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 september 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Hou vol
Opening winterwerk 2023 - 2024
Schriftlezing: Lukas 17 vers 20 - 8 vers 8
Tekst voor de prediking: Lukas 18 vers 1 - 8

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor Libië en Marokko via de ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
89 vers 19 en 20
WeerklankLied
467 vers 1, 4 en 5
Psalm
65 vers 1
Psalm
31 vers 1, 2 en 3
WeerklankLied
515 vers 1, 2 en 3
Psalm
146 vers 8