Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 december 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. A. A. Teeuw - Ridderkerk
Thema: Doen wij Gods wil
Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 5-10
Tekst voor de prediking: vers 7

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
63 vers 1 en 2
Psalm
103 vers 8 en 9
WeerklankLied
112 vers 1 en 2
Lofzang van
Maria vers 3
Psalm
40 vers 4 en 6
Psalm
86 vers 6
WeerklankLied
267 vers 1, 2, 3 en 5