Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 december 16:30 - 18:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. T.C. de Leeuw Nw.Lekkerland
Thema: Aanvangstekst : Hebreeën 10 vers 5 – 9a
Schriftlezing: Psalm 40
Tekst voor de prediking: vers 8

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
64 vers 1 en 10
Psalm
68 vers 10
Psalm
40 vers 3
Psalm
40 vers 4 en 5
Psalm
98 vers 2 en 4
Weerklanklied
109 vers 4, 6 en 7