Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 25 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Trouw belijden
Schriftlezing: Lukas 19 vers 11 – 27
Tekst voor de prediking: Lukas 19 vers 16-21

Collectes:

1. Diaconie: IZB (zending in Nederland)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
84 vers 4 en 6
Psalm
67 vers 1 en 2
Psalm
6 vers 2 en 9
Psalm
26 vers 1, 2 en 3
Psalm
64 vers 10
Weerklanklied
89 vers 1 – 5

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)
Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.
IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.
De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.
Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.
Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.