Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 25 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J.A.H. Jongkind - Langerak
Thema:
Schriftlezing: Zacharia 9: 9 en 10
Tekst voor de prediking: Lukas 19: 28-40

Collectes:

1. Diaconie: IZB (zending in Nederland)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
72 vers 2 en 7
Psalm
34 vers 1 en 2
Psalm
22 vers 12
Psalm
72 vers 1, 2 en 7
Psalm
118 vers 10 en 13
Weerklanklied
106 vers 1, 2, 3 en 4

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)
Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.
IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.
De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.
Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.
Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.