Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 25 juni 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Veranderd weten we dat we leven
Viering van Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Filippenzen 3 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: vers 10 en 11

Collectes:

1. Diaconie: Trans World Radio
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Offerschalen op de Avondmaalstafels voor Diaconaal Havenwerk

Psalmen / Liederen

Psalm
8 vers 4 en 5
WeerklankLied
16 vers 2 en 3
Psalm
6 vers 2
Psalm
16 vers 4, 5 en 6
Psalm
4 vers 4
WeerklankLied
331 vers 1 - 4
Tafel lezingen
2 Korinthe 4, 7-9; 10; 11-12; 13-15
TafelPsalm
84 vers 1, 2, 5 en 6
Psalm
147 vers 1

De offerschalen op de Avondmaalstafels zijn bestemd voor: Diaconaal Havenwerk (PKWR)

Een diaconaal werker in de haven is echt noodzakelijk ! De haven van Rotterdam is een belangrijke factor in onze welvaart.

Per jaar komen er meer dan 30.000 zeeschepen in het gebied. Er zijn containers, brandstoffen en bulk.

Er is douane, zeehavenpolitie en inspectie. In al die drukte en het industriële geweld zou je kunnen vergeten dat er op die schepen veel mensen wonen en werken. Het koopvaardijwerk van de kerken is er voor zeevarenden. Niet voor de business, niet omdat het wettelijk verplicht is, maar voor de mensen. Een aanvulling in de vorm van een diaconaal werker is echt noodzakelijk. Daarom willen we als diaconie dit werk van harte ondersteunen d.m.v. een financiële bijdrage. Juist omdat het in de kerk om mensen gaat.

Van harte het werk van deze beide organisaties aanbevolen in uw gebed en gave.

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: TWR (Trans World Radio)

De Kashmiri, een bevolkingsgroep uit een islamitisch deel van India, wonen in de westelijke Himalaya.

Zo adembenemend als de natuur is, zo hartverscheurend is het lot van de 6 miljoen bewoners van deze regio.

Door een slepend grensconflict tussen India en Pakistan is Kashmir verscheurd.

Bovendien wonen velen in afgelegen dorpen die voor zendelingen onbereikbaar zijn.

Juist daarom is de verspreiding van het Evangelie per radio zo belangrijk. Radiogolven komen namelijk overal !

Steeds meer jonge Kashmiri voelen zich aangetrokken tot de radicale islam.

Tegelijkertijd worden andere moslims christen. In 2001 waren dat er nog maar zo’n honderd, maar dat zijn er nu al meer dan duizend.

Een team van zulke ex-moslims wil nu het Goede Nieuws delen via de radio.