Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 25 september 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. M. Slingerland - Gouda
Thema: “Gefundeerd burgerschap en bouwwerk”
Schriftlezing: Efeze 2
Tekst voor de prediking: vers 19 - 22

Collectes:

1. Diaconie: Openning winter werk (HGJB)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
139 vers 1 en 4
Psalm
65 vers 1
Psalm
65 vers 2
Psalm
89 vers 1
Psalm
118 vers 7, 11 en 14
Psalm
106 vers 3 en 26

De opening van het winterwerk is een mooie aanleiding om dan ook juist de diaconiecollecte te bestemmen voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Wekelijks komen onze jongeren bij elkaar rondom een geopende bijbel op catechisatie en clubs.

Om hen en de leiding te helpen in het onderzoeken van de bijbel worden diverse materialen gebruikt van de HGJB, daar zijn ook kosten aan verbonden.

Daarom willen we u vragen om financieel bij te dragen om dit belangrijke werk mogelijk maken.

Maar bovenal vragen we uw gebed om leiding van de Heilige Geest voor de jeugd in onze gemeente.