Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zaterdag 25 december 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Een geschiedenis met een boodschap
1ste kerstdag
Schriftlezing: Lukas 2 vers 1-21
Tekst voor de prediking: Lukas 2 vers 1-21

Collectes:

1. Diaconie: Voedselbank Sliedrecht (Molenlanden)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Lofzang van
Zacharias : 1
Psalm
98 : 2
Lofzang van
Zacharias : 2
Lofzang van
Maria : 1
Psalm
149 : 2
Lofzang van
Simeon : 2
Weerklank
138 : 1 en 2
Ere zij God