Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 25 december 09:45 - 11:15
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Hoor de blijde boodschap
1e Kerstdag
Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 -21
Tekst voor de prediking: vers 17 en 18

Collectes:

1. Diaconie: Voedselbamk Sliedrecht
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Kerstliederen
WeerklankLied
113 - O kom, o kom Immanuël
Sela
Zo is het beloofd
WeerklankLied
124 - Hoor de engel zingen de eer
WeerklankLied
577 - Zeg eens herder waar kom jij vandaan
WeerklankLied
117 - Eer zij God in onze dagen
WeerklankLied
121 vers 1, 2 3 en 5
Psalm
51 vers 4
Psalm
100 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm
65 vers 1
WeerklankLied
120 vers 1 en 5
Na de dienst
WeerklankLied
118 - Ere zij God

Liederen kerst 2022

1e kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor Voedselbank Sliedrecht. Voor veel gezinnen en ook voor alleenstaanden wordt het er in deze tijd van energiecrisis en fikse prijsstijgingen in supermarkten, het er niet makkelijker op om de financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De Stichting Voedselbank Sliedrecht zet zich in voor huishoudens die te weinig geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kunnen kopen. Dit doet ze voor inwoners van Sliedrecht en een deel van de Alblasserwaard, waaronder ook Nieuw-Lekkerland. De voedselbank functioneert als een schakel tussen overschot, giften en verborgen gebrek in onze maatschappij. Ze bieden voedsel aan, zoals groente, fruit, brood en gebruiksartikelen. Huishoudens die te weinig geld hebben voor hun dagelijkse boodschappen kunnen een voedselpakket aanvragen door zelf contact op te nemen met de Voedselbank door te mailen naar: [email protected]. Als het voor u een drempel is, of u dit zelf erg lastig vind, kunt u uiteraard ook in alle vertrouwen uw wijkdiaken benaderen om dit voor u te regelen. Van harte dit belangrijke werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.