Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 25 december 09:45 - 11:15
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Laten we naar Bethlehem gaan
1e Kerstdag
Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 -21
Tekst voor de prediking: vers 15

Collectes:

1. Diaconie: Voedselbank Sliedrecht
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Kerstliederen
zie PDF
Psalm
98 vers 2 en 3
Weerklanklied
138 vers 1 - 4
Weerklanklied
134 vers 1 - 7
Psalm
9 vers 1
Lofzang van
Maria vers 1, 3 en 7
Ere zij God
1e kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor Voedselbank Sliedrecht. Voor veel gezinnen en ook voor alleenstaanden wordt het er in deze tijd van energiecrisis en fikse prijsstijgingen in supermarkten, het er niet makkelijker op om de financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De Stichting Voedselbank Sliedrecht zet zich in voor huishoudens die te weinig geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kunnen kopen. Dit doet ze voor inwoners van Sliedrecht en een deel van de Alblasserwaard, waaronder ook Nieuw-Lekkerland. De voedselbank functioneert als een schakel tussen overschot, giften en verborgen gebrek in onze maatschappij. Ze bieden voedsel aan, zoals groente, fruit, brood en gebruiksartikelen. Huishoudens die te weinig geld hebben voor hun dagelijkse boodschappen kunnen een voedselpakket aanvragen door zelf contact op te nemen met de Voedselbank door te mailen naar: [email protected]. Als het voor u een drempel is, of u dit zelf erg lastig vind, kunt u uiteraard ook in alle vertrouwen uw wijkdiaken benaderen om dit voor u te regelen. Van harte dit belangrijke werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.