Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 25 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Kerstfeest van het zondagsschool
Thema: Hoor de englen zingen d'eer
Schriftlezing:
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen