Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 26 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prof. dr. H. van der Belt - Woudenberg
Thema: Wat verdriet je doet
Schriftlezing: Psalm 31
Tekst voor de prediking: vers 10-11

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
143 vers 10 en 11
Psalm
66 vers 4
WeerklankLied
3 vers 1
Psalm
31 vers 4, 7 en 8
Psalm
121 vers 2
WeerklankPsalm
31 vers 13 en 14

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB

( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.