Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 26 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M. A. Kuijt - Wijk bij Heusden)
Thema: .....als een lam ter slachting geleid....
Schriftlezing: Jeremia 11 vers 18 - 12 vers 6
Tekst voor de prediking: Jeremia 11 vers 19a

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
142 vers 4 en 5
Psalm
95 vers 1 en 4
Psalm
79 vers 7
Psalm
40 vers 3, 4 en 8
Psalm
69 vers 4 en 8
Psalm
73 vers 12 en 13

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB

( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.