Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 26 maart 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. C. A. van der Sluijs - Veenendaal
Thema: Beeldvorming
Schriftlezing: Daniël 2 vers 31-35, 44 en 45, Johannes 18 vers 33-37 en 1 Petrus 2 vers 4-10
Tekst voor de prediking: Daniël 2 vers 45a

Collectes:

1. Diaconie: ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
146 vers 3 en 5
Psalm
68 vers 16
WeerklankPsalm
143 vers 2
Psalm
145 vers 5, 6 en 7
Psalm
118 vers 11
WeerklankLied
433 vers 1, 2 en 3

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de ZOA.

Voor miljoenen vluchtelingen is er geen plaats. Talloze vluchtelingen wereldwijd zijn hun thuis kwijtgeraakt.

Zij zoeken in eigen land of over de grens naar een veilige plek. Maar lang niet altijd zijn ze welkom.

Steeds vaker weigeren gemeenschappen en overheden nog meer mensen op te nemen.

ZOA geloofd dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Daarom zetten zij zich in voor mensen op de vlucht.

Zij zorgen in getroffen gebieden voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale hulp.

Of het nu gaat om aardbeving slachtoffers in Turkije, Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of ontheemden in Oekraïne.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.