Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 26 juni 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Psalm 77
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: TWR
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Avondmaalsschalen voor de Herberg

Psalmen / Liederen

Psalm
48 vers 4 en 6
Psalm
9 vers 1 en 11
Psalm
119 vers 17
Psalm
86 vers 1 en 4
Psalm
68 vers 9
Formulier
Psalm
3 vers 2 en 4
Tafel lezen
Johannes 12 vers 24 -26, 13 vers 6 - 9
Johannes 18 vers 7 en 8 en 19 vers 25 - 27
Tsafel zang
Psalm 116 vers 1, 4, 5 en 7
Psalm
136 vers 1, 15, 16 en 26

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: TWR (Trans World Radio)

De Kashmiri, een bevolkingsgroep uit een islamitisch deel van India, wonen in de westelijke Himalaya.

Zo adembenemend als de natuur is, zo hartverscheurend is het lot van de 6 miljoen bewoners van deze regio.

Door een slepend grensconflict tussen India en Pakistan is Kashmir verscheurd.

Bovendien wonen velen in afgelegen dorpen die voor zendelingen onbereikbaar zijn.

Juist daarom is de verspreiding van het Evangelie per radio zo belangrijk. Radiogolven komen namelijk overal !

Steeds meer jonge Kashmiri voelen zich aangetrokken tot de radicale islam.

Tegelijkertijd worden andere moslims christen. In 2001 waren dat er nog maar zo’n honderd, maar dat zijn er nu al meer dan duizend.

Een team van zulke ex-moslims wil nu het Goede Nieuws delen via de radio.

De offerschalen op de Avondmaalstafels zijn bestemd voor De Herberg.

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek.

Soms is er voor broeders en zusters meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente.

De Herberg is een gastvrij huis en plek om weer op verhaal te komen.

De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen.

Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op de grote Heelmeester te (her) vinden.

Van harte het werk van deze beide organisaties aanbevolen in uw gebed en gave.