Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 26 december 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Verschenen: de werken van de duivel verbroken
2e kerstdag
Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 1-18, 1 Johannes 3 vers 1-9
Tekst voor de prediking: 1 Johannes 3 vers 8b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
18 : 15
Lofzang van
Maria : 4
Psalm
25 : 10
Psalm
72 : 7
Psalm
33 : 9
Lofzang van
Simeon : 2
Weerklank
129 : 1 en 2
Ere zij God