Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 26 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van der Stoep - Nieuwland
Thema: Kerstgeschiedenis in drie bedrijven
Schriftlezing: Lukas 1 vers 1 - 20
Tekst voor de prediking: vers 1a, 6a en 15a

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 : 1
Psalm
98 : 1
Psalm
98 : 2
Psalm
77 : 8
Lofzang van
Maria : 1
Psalm
150 : 1
Weerklank
125 : 1 en 3