Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 26 december 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De zichtbare God
2e kerstdag
Schriftlezing: Lukas 2 vers 6 -16, Mattheüs 1, 2 en 10 en 11, Johannes 1 vers 1 - 18
Tekst voor de prediking: Johannes 1 vers 18

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
106 vers 1 en 3
WeerklankLied
116 vers 1, 3 en 4
Psalm
2 vers 4
Psalm
96 vers 1 en 2
WeerklankLied
422 vers 1, 2 en 3
Psalm
89 vers 3