Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
dinsdag 26 december 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. R. W. de Koeijer - Waddinxveen
Thema: Het wonder van Kerst
2e Kerstdag
Schriftlezing: Romeinen 3 vers 9 - 31
Tekst voor de prediking: vers 21-22a

Collectes:

1. Diaconie: Kerk in actie. 'Help kinderen in Oekraïne de oorlog door'
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
66 vers 1 en 2
Psalm
77 vers 7
Psalm
77 vers 8
Psalm
111 vers 1 en 5
Lofzang van
Simeon vers 1 en 2
Weerklanklied
116 vers 1, 3 en 5
2e kerstdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Kerk in actie. ‘Help kinderen in Oekraïne de oorlog door’

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.