Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 27 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. H.H. de Mots - Ridderkerk
Thema:
Schriftlezing: Lukas 23 vers 26 - 43
Tekst voor de prediking: vers 24

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 1
Psalm
93 vers 2 en 3
Psalm
130 vers 2
Psalm
78 vers 19 en 21
Psalm
85 vers 1
Psalm
103 vers 2 en 6