Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 27 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M.C. Stehouwer Wijngaarden
Thema:
Schriftlezing: Markus 4 vers 21 t/m 34
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 2
Psalm
68 vers 10 en 17
Psalm
95 vers 1 en 4
Psalm
33 vers 1, 2 en 11
Psalm
56 vers 5 en 6
Psalm
150