Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 27 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zelfverloochening of Jezus verloochenen
Schriftlezing: Mattheüs 26 vers 31 - 35 en 57 - 74
Tekst voor de prediking: vers 74

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Christian Children Relief (CCR).
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
42 vers 5
Psalm
131 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm
145 vers 1
Psalm
41 vers 3 en 5
Psalm
31 vers 17
Psalm
56 vers 2