Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 27 augustus 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Toorn en ontferming
Schriftlezing: Habakuk 3
Tekst voor de prediking: vers 2

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
29 vers 2 en 6
WeerklankLied
44 vers 1 - 5
Psalm
25 vers 3
Psalm
2 vers 1, 5 en 6
Psalm
90 vers 7 en 8
WeerklankLied
37 vers 1, 2 en 3