Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 27 november 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Gezalfd met de Geest
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Jesaja 11 ver 1 - 10
Tekst voor de prediking: vers 1 en 2

Collectes:

1. Diaconie: GZB en Gave (offer schalen)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
141 vers 1 en 2
WeerklankLied
113 vers 1 en 2
Psalm
51 vers 6
De Lofzang
van Maria vers 5 en 7
Psalm
5 vers 12
WeerklankLied
424 vers 1 - 6
Tafel lezing
Lukas 1 vers 26-28, 30-33, 35 en 37-38
Tafel Psalm
119 vers 3, 6, 9 en 47
Psalm
92 vers 2 en 7

De offerschalen op de Avondmaalstafels zijn bestemd voor stichting Gave.

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

Van harte het werk van deze beide organisaties aanbevolen in uw gebed en gave.

Diaconiecollecte: Rob en Sijda Wesselink-Groen zijn via de GZB uitgezonden naar Egypte. Als gemeente zijn wij deelgenoot aan hun uitzending.Rob en Sijda in Egypte

Sijda geeft les aan nieuwe verpleegkundigen in het het El Germanyyia Ziekenhuis (Aswan) en heeft daarvoor een lesprogramma ontwikkeld. Rob is actief op het daycare centre voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij willen op deze manier Gods liefde doorgeven aan de mensen in Egypte. Wilt u, naast uw gift, aan hen denken in uw gebed?