Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 28 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Vastheid in de hemel
Schriftlezing: Handelingen 1 vers 6 - 11 en Openbaring 5 vers 6 - 14
Tekst voor de prediking: Nicea 8

Collectes:

1. Diaconie: diaconaal project van de HGJB 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Gezang
4 vers 1 en 2
Psalm
52 vers 1, 4 en 5
Psalm
71 vers 2
Weerklanklied
185 vers 1 en 2
Psalm
61 vers 1, 2 en 3
Weerklankpsalm
102 vers 9 en 11

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het diaconaal project van de HGJB ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
Vakantieparadijs! Dat is hoe veel mensen reageren als ze de naam Costa Rica horen. Maar wie beter kijkt, ziet meer dan alleen de prachtige natuur en de heerlijke stranden. Costa Rica telt ook duizenden kansarme kinderen. Armoede, drugsverslaving en geweld houden hen in een ijzeren greep. De kerk in Costa Rica ziet deze mensen en verbreekt die greep door mensen te voeden, kinderen op te vangen, medische zorg te verlenen en het geloof te delen. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.