Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 28 april 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. D. A. Burggraaf - ’s Gevelduin-Capelle
Thema: Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken
Schriftlezing: Exodus 23 vers 14-20, Johannes 13 vers 31 - 14 vers 14
Tekst voor de prediking: Johannes 14 vers 2b

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Dorcas.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
52 vers 5 en 7
Psalm
99 vers 1 en 4
WeerklankPsalm
119 vers 7
Psalm
43 vers 3 en 5
Psalm
65 vers 2 en 3
Psalm
118 vers 12

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.