Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 28 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. G. Herwig - Hoge Hexel
Thema: De storm van de Geest!
Schriftlezing: Handelingen 1 0 vers 1 -6 en 36 - 46a
Tekst voor de prediking: vers 44 - 46a

Collectes:

1. Diaconie: GZb Pinkster collecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
149 vers 1 en 2
Psalm
72 vers 3 en 5
Psalm
72 vers 6
WeerklankLied
397 vers 1 en 2
Psalm
86 vers 5
WeerklankLied
386 vers 1 en 2

Pinksterfolder 2023

Pinkstercollecte GZB 2023

Kerken toerusten in Albanië

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie.

De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.”

Helpt u mee door royaal te geven?

Hoe kunt u bijdragen?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, gzb.nl/pinkstercollecte of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.