Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 28 augustus 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geloven volgens het verbond
Schriftlezing: Psalm 73
Tekst voor de prediking: vers 13

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
71 vers 1 en 4
Psalm
111 vers 3, 5 en 6
Psalm
103 vers 6
Psalm
105 vers 5 en 9
Psalm
105 vers 5
Psalm
25 vers 6