Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 28 november 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Koning komt!
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Zacharias 9 vers 1-10
Tekst voor de prediking: Zacharias 9 : 9

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
32 : 4
Psalm
72 :1
Psalm
79 :4
Psalm
46 : 5
Psalm
118 :13
Tafelpsalm
26 : 8
Psalm
72 :4

Tafel lezing: Psalm 50 vers 1-3 en 7, Lukas 17 vers 20-21

Schalen op de tafel zijn bestemd voor: stichting Gave