Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 29 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Uw koninkrijk kome
Schriftlezing: Efeze 1, 1 Korinthe 15 vers 20 – 28
Tekst voor de prediking: Zondag 48

Collectes:

1. Diaconie: St. Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
142 vers 4 en 5
WeerklankPsalm
47 vers 4
Weerklanklied
468 vers 1, 2 en 3
Psalm
103 vers 10 en 11
Psalm
68 vers 16
Psalm
72 vers 2 en 6

Deze zondag heeft de diaconiecollecte als bestemming: Stichting Ontmoeting.