Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
vrijdag 29 maart 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Mijn Verlosser heeft Zijn kruislijden volbracht
Goede vrijdag
Schriftlezing: Johannes 19 vers 17 – 30 | Johannes 19 vers 31 – 42
Tekst voor de prediking: Johannes 19 vers 30m

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Het Scharlaken Koord
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
91: 1 en 5
Psalm
22 vers 8, 9 en 10
Weerklanklied
146 vers 1 - 5
Psalm
69 vers 2 en 4
Psalm
8 vers 5 en 6
Weerklanklied
151 vers 1
Psalm
65 vers 1, 2 en 3

Geïnspireerd door vrouwen en meisjes die door dwang in de prostitutie terecht kwamen, is deze stichting werk gaan maken van preventie. Zij maken jongeren weerbaarder in seksualiteit en relaties, zodat zij hun grenzen beter kunnen aangeven en voor zichzelf durven op te komen. Voor hen is ieder mens waardevol en heeft er recht op échte liefde te mogen ontvangen. Zij doen dat door er voor hen te zijn en lange termijn relaties aan te gaan. Dat verandert hun denken en handelen. In hun werk willen ze onbevooroordeeld, onvoorwaardelijk, uitgesproken en levensveranderend zijn. Zij vinden hun motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Ze geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van de prostitutie zien wordt er veel onvrijheid gezien, als je gedwongen wordt om dit werk te doen, door mensen of door omstandigheden. Als je niet vrij bent om over je leven te vertellen of over wie je echt bent, als je vast zit aan drank of drugs, in een negatieve relatie of aan sombere gedachtes over jezelf. Ze geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin is en dat fouten en onrecht niet het laatste woord hebben, maar dat er voor iedereen een weg is naar vrijheid en herstel. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.