Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 29 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Velig bij de overwinnende Christus
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18-39
Tekst voor de prediking: vers 34

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
42 vers 1
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
33 vers 1 en 9
Psalm
6 vers 4 en 9
Psalm
74 vers 10, 11 en 12
Psalm
89 vers 3
Psalm
66 vers 2 en 3