Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 29 oktober 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. L. W. de Boer - Goedereede
Thema:
Schriftlezing: Handelingen 17 vers 1 - 14
Tekst voor de prediking: vers 11

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
40 vers 4 en 8
Psalm
138 vers 1 en 2
Psalm
56 vers 5
Psalm
40 vers 4
WeerklankLied
12 vers 1 - 4
WeerklankLied
284 vers 1 - 3

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Gevangenenzorg Nederland.

De ouderen uit de gemeente hebben van het werk van deze stichting al wat kunnen horen op de afgelopen ouderen-kontaktmiddag.

Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste.

Vrijwilligers van deze stichting bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn financiële middelen hard nodig.

Van harte aanbevolen in uw en jou voorbede en gave.