Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 30 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. W. Arkeraats
Thema: De overwinning van de Boze - De kroon voor de rechtvaardige
Schriftlezing: Markus 6 vers 7 - 29
Tekst voor de prediking: vers 14 - 29

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbervertalers
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
33 vers 1
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
43 vers 1
Psalm
119 vers 26
Psalm
56 vers 1
Psalm
73 vers 14
Psalm
89 vers 20

Ds. W. Arkeraats gaat voor i.p.v. Dr. P. Veerman uit Katwijk aan Zee. 

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

Hun visie is dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.