Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 30 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Eer uw vader en moeder - Het hart van de gemeente
Schriftlezing: Jeremia 35 vers 1 - 10
Tekst voor de prediking: Zondag 39

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
33 vers 8
Psalm
78 vers 3
Psalm
112 vers 1
Psalm
34 vers 6
Psalm
115 vers 7
Psalm
102 vers 10

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

Hun visie is dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.