Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 30 juni 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. D. Ph. C. Looijen - Zeist
Thema: ‘...en de meerdere zal de mindere dienen '
Doopbedienig
Schriftlezing: Genesis 25 vers 19-34
Tekst voor de prediking: 23 slot

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
117
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
84 vers 3 en 6
Psalm
119 vers 17
Weerklanklied
309 vers 1 - 4
Psalm
134 vers 3
Weerklankpsalm
139 vers 1, 2 en 9
Psalm
146 vers 3 en 8
Psalm
17 vers 4 en 8