Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 30 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. Vermaat - Veenendaal
Thema: “Leven en wonen met uitzicht”.
Schriftlezing: Jozua 2 vers 1 - 21
Tekst voor de prediking: Hebreën 11 vers 31

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
140 vers 4, 7 en 13
WeerklantPsalm
vers 46 vers 1 en 4
Psalm
119 vers 9
Psalm
25 vers 6 en
Psalm
89 vers 7
WeerklankLied
245 vers 1 en 2
WeerklankLied
233 vers 1 en 2

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Dorcas.

Stichting Dorcas organiseert in de week van dankdag een voedselactie.

d.m.v. het uitdelen van voedselpakketten ondersteunen ze hiermee kwetsbare mensen in Oost-Europa.

Als diaconie willen we hier graag financieel aan bijdragen middels een collecte, helpt u mee ?

U kunt ook een gift per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Dorcas voedselactie.

Zie voor uitgebreidere info het inlegvel in deze kerkbode en het bericht op de website van de kerk.

Van harte aanbevolen in uw voorbede en gave.