Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 31 maart 09:45 - 11:15
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Mijn gekruisigde Verlosser leeft
1e Paasdag
Schriftlezing: Mattheus 28 vers 1 – 10
Tekst voor de prediking: 28 vers 5b en 6

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Paasliederen
Psalm
118 vers 12 en 13
Psalm
85 vers 1
Weerklanklied
172 vers 1, 2 en 3
Weerklanklied
176 vers 1, 2 en 3
Psalm
135 vers 12