Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 31 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prof. dr. H. van de Belt - Woudenberg
Thema:
Schriftlezing: Johannes 13 : 36-38 en 21 : 15-25
Tekst voor de prediking: Johannes 21 : 19, 22

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
92 : 2, 3
Psalm
116 : 1, 8
Psalm
17 : 3
Psalm
119 : 1, 17, 25
Psalm
73 : 12
Weerklanklied
178 : 1, 4