Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
vrijdag 31 december 19:00 - 20:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Rekenschap voor de Heere
Oudejaarsavond dienst
Schriftlezing: Romeinen 14 vers 1 -12
Tekst voor de prediking: vers 7 - 12

Collectes:

1. Diaconie: Leerstoel Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
20 : 1
Psalm
90 : 1
Psalm
105 : 4
Psalm
37 : 7
Gedicht
Hij kende de mensen van binnen
Psalm
8 : 4
Voorlezen van de namen
Stilte
Gebed
Psalm
116 : 5
Geloofsbelijdenis
Psalm
116 : 9
Zegen