Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zaterdag 31 december 19:00 - 20:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De laatste dag
Oudejaarsavond dienst
Schriftlezing: Mattheus 25 vers 31 - 46
Tekst voor de prediking: vers 31 - 46

Collectes:

1. Diaconie: Leerstoelfonds Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
107 vers 1 en 4
Psalm
90 vers1, 4, 7, 8 en 9
WeelkankLied
176 vers 3, 4 en 5
Avendzang
vers 4 en 7
WeerklankLied
350 vers 1 - 7
Psalm
62 vers 1
Psalm
62 vers 4
Psalm
62 vers 5

Oudjaarsavond zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond.

Wat is een leerstoel precies ? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam. Deze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten, een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden. Zij bieden de gelegenheid tot het bestuderen van de gereformeerde theologie, wat uiterst waardevol is. Mede door deze arbeid worden gemeentes gebouwd. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.