Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 31 december 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. J.G. Macdaniel - Nw.Lekkerland
Thema: Wijzen
Schriftlezing: Mattheus 2 vers 1 - 12
Tekst voor de prediking: vers 2

Collectes:

1. Diaconie: Leerstoelfonds
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
32 vers 4 en 6
Psalm
8 vers 1, 3 en 4
Psalm
6 vers 6
Psalm
143 vers 11
Psalm
72 vers 10 en 11
Psalm
86 vers 5 en 6

Oudjaarsdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat is een leerstoel precies? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam. Deze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten, een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden. Zij bieden de gelegenheid tot het bestuderen van de gereformeerde theologie, wat uiterst waardevol is. Mede door deze arbeid worden gemeentes gebouwd. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.