Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 31 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De zaligheid gezien
Oudejaarsavond dienst
Schriftlezing: Lukas 2 vers 25-35
Tekst voor de prediking: vers 25, 29-32

Collectes:

1. Diaconie: Leerstoelfonds
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 vers 6 en 7
Weerklanklied
353 vers 1 - 6
Psalm
118 vers 8
Psalm
16 vers 4 en 5
Weerklanklied
350 vers 8 en 9
Voorlezen
namen overledenen
Psalm
103 vers 8 en 9
Geloofsbelijdenis
Psalm
103 vers 11
Zegen

Oudjaarsdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat is een leerstoel precies? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam. Deze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten, een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden. Zij bieden de gelegenheid tot het bestuderen van de gereformeerde theologie, wat uiterst waardevol is. Mede door deze arbeid worden gemeentes gebouwd. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.