Corona versoepelingen

zaterdag 25 september 2021

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen per 25 september heeft de kerkenraad tot het volgende besloten. ‘Geef elkaar de ruimte’ is het nieuwe advies van de PKN. Gepast afstand houden waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een kwetsbare gezondheid, op de volgende wijze willen we hier invulling aan geven:

  • Het aantal gemeenteleden in de Rehoboth wordt opgehoogd naar 300 personen waarbij we alle banken beschikbaar stellen. M.b.t. de Kinderdijk schalen we op naar 75 personen. Met deze versoepeling heeft u minimaal één maal per zondag de gelegenheid een dienst te bezoeken. Laat uw plaats niet leeg, u bent van harte welkom!
  • In de Rehoboth blijven de stoelen in de achterzaal nog op afstand staan, zodat mensen die graag nog de afstand willen bewaren hier plaats kunnen nemen. In de Kinderdijk is de verwachting dat er ook met 75 personen ruimte genoeg blijft om afstand tot elkaar te bewaren.
  • Iedereen kan zich vanaf woensdagmorgen aanmelden voor één kerkdienst. Zijn er vanaf zaterdagmorgen nog plaatsen over dan nodigen wij u hartelijk uit om ook voor de tweede dienst te reserveren. Wel vragen we u om zich te houden aan de richtlijnen rondom het reserveren. Als u een overboeking hebt gedaan kom dan pas als u toestemming hebt gekregen (mail) daarbij nemen we mee /adviseren we de gezinnen met jonge kinderen om ’s morgens aan te melden i.v.m. de oppas en bijbelwijs.
  • Bij het verlaten van de kerk doen we dat nog steeds bank voor bank en het gebruik van de garderobe stellen we nog even uit.
  • De hand-gel in de hal van de kerk blijven we aanbieden voor diegene die daar nog gebruik van wil maken.
  • Nogmaals, geef en gun elkaar de ruimte denkend aan diegene voor wie dit ervaren als een (te) grote stap.

    Misschien heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact op met uw wijkouderling. We zijn dankbaar dat we deze stap mogen en kunnen zetten en zien ernaar uit u in de diensten te ontmoeten.