Gemeenteavond

zaterdag 13 november 2021

In januari wordt een gemeenteavond georganiseerd door de kerkrentmeesters. Op deze avond wordt de jaarlijkse begroting gepresenteerd en een toelichting gegeven op de actie jaarbijdrage (kerkbalans). Verder wordt er een overzicht gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en een planning voor het komende jaar. We hopen u dan ook meer te kunnen vertellen over de status van de schetsplannen met het principebesluit vanuit de gemeente Molenlanden.

Tevens wordt de begroting van de diaconie en een voorlopig verslag van het afgelopen jaar gepresenteerd.