GZB dagboekjes 2022

donderdag 18 november 2021

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders. Het helpt je herinneren aan de belofte van Jezus: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld!” Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag zijn er twee overdenkingen: een voor de jongeren of om als gezin samen te lezen en een voor persoonlijke bezinning. Het dagboekje kost € 12,95. U kun de dagboekjes bestellen door vóór 15 november het bedrag over te maken naar IBAN NL26 RABO 0373 7118 75 t.n.v. Zendingscommissie HGKM, met als omschrijving het aantal boekjes en uw adres. De dagboekjes kunnen opgehaald worden op de volgende momenten: donderdag 2 december om 11.30 uur in Rehoboth na de vrouwenstudiekring of zondagmorgen 4 december na de dienst. Zijn er vragen dan kunt u contact opnemen met Marieke Kant (0184-685561)