Kerstgroet vanuit de pastorie

donderdag 23 december 2021

Wij danken u voor uw liefde en gaven van het afgelopen jaar.
We wensen u van harte Gods zegen voor het kerstfeest
en het komende jaar 2022.

Moge het stralende licht van Christus u bestralen en vrede geven.

ds. en mw. van Lingen