Corona update met name voor de jeugd

woensdag 5 januari 2022

Beste gemeenteleden,

Ondanks de hoge besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat basisscholen en voortgezet onderwijs weer open mogen. Deze ruimte ziet de kerkenraad daarmee ook voor het jeugdwerk. We zijn dankbaar dat het jeugdwerk niet langer stil gelegd hoeft te worden al realiseren we ons wel dat het zomaar weer veranderen kan. Maar voor nu gebruiken we de ruimte in de regels om het jeugdwerk weer te starten. Voor de volledigheid de actuele maatregelen:

Erediensten (geen wijzigingen)

De komende kerkdiensten geldt voor beide kerkgebouwen een maximaal aantal aanmeldingen van 50 kerkgangers per dienst. De overheid wenst om alles digitaal te doen en fysieke bijeenkomsten tot een minimum te beperken. De overheid en CIO laten ruimte om, maximaal 50 kerkgangers uit te nodigen, met in acht neming van de 1,5 meter. Wij zijn van mening dat dit aantal verantwoord is en draagvlak heeft binnen de gemeente. We hebben de uitgangspunten die hierboven beschreven staan, laten meewegen in dit besluit. De tijden van de erediensten blijven ongewijzigd. U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden voor een dienst. Maakt u hier vooral gebruik van.

Zondag 9 januari worden in de morgendienst nieuwe ambtsdragers en her te bevestigen ambtsdragers bevestigd. In de avonddienst nemen we afscheid van de aftredende broeders. Er zullen tijdens deze diensten iets minder plaatsen voor de gemeente beschikbaar zijn in verband met gasten.

Zingen (geen wijzigingen)

Het zingen tijdens de erediensten is teruggebracht naar 1 couplet per zangmoment.

Pastoraat & huisbezoek (geen wijzigingen)

Het pastoraat blijft doorgaan, met dien verstande dat zowel wie bezocht worden als wie bezoekt daarmee instemmen. Er vindt vooraf dus altijd contact plaats. Verder gelden de regels met betrekking tot bezoek, zoals de overheid die heeft vastgesteld.

Gemeentewerk.

Al het gemeentewerk voor jeugd mag weer gestart worden. Dus zondagsschool, catechisatie en alle clubs voor jeugd <18 jaar mogen weer! Helaas zien we de overheid geen extra ruimte geven voor oudere jeugd & ouderen. Voor jeugdwerk >18, kringen en verenigingen blijven de beperkingen gelden. We moedigen u aan om op verantwoorde, creatieve wijze te zoeken naar mogelijkheden voor ontmoeting. Houd wel rekening met de geldende algemene corona maatregelen. Gebruik bijvoorbeeld een ruimte die groot genoeg is om voldoende afstand te houden.

Gemeenteavond (geen wijziging)

De gemeenteavond van 13 januari 2022 zal online worden gehouden. U wordt uitgenodigd om uw vragen via de gemeenteapp te stellen. We hadden hier vorig jaar goede ervaring mee.

Tot slot

Vaak besef je pas hoe belangrijk iets is als je het kwijt bent of als het opeens niet meer mag. En als het dan weer mag zijn we blij. Laten we dankbaar deze geboden ruimte gebruiken om, hoewel nog met beperkingen, elkaar waar mogelijk te ontmoeten en waar mogelijk Gemeente-zijn in praktijk brengen.

Bid met en voor elkaar te midden van alle geluiden om ons heen. Met een nederige en dienende houding, zoals de Heere Jezus ons heeft geleerd: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel (Mattheüs 11:28-29).

Met hartelijke groet,   De kerkenraad

Mocht u bovenstaande brief in PDF willen bekijken dan kunt u deze met de onderstaande knop downloaden.

Coronavirus bericht website 5 jan 2022