Meedoen met de actie jaarbijdrage

zaterdag 22 januari 2022

Zoals u vast wel weet is de jaarbijdrage voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. We zijn blij met al uw kleine en grote giften. Daarom doen we ook  dit jaar weer een beroep op u en nodigen u uit om mee te doen en te geven voor het hoge doel van de instandhouding van de openbare eredienst in Kinderdijk en Middelweg. Op D.V. vrijdag 28 januari 2022 worden de enveloppen aan het begin van de avond bij u thuis opgehaald.

Mocht u geen jaarbijdragemateriaal hebben ontvangen en wilt u toch meegeven dan is dat zeker mogelijk.
U kunt een gift overmaken per bank (SNS) NL65 SNSB 0815 2032 84 onder vermelding van actie jaarbijdrage
of scan de QR-code voor een betaalverzoek via ING:

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.